NL  

  FR

#respectvoordemilitair

Koud geserveerd: ons aperitief

Op 19 oktober vond een onderhandelingscomité plaats in Evere. Op de agenda: een wijziging van de reglementering inzake het pensioen wegens lichamelijke ongeschiktheid. VSOA Defensie mobiliseerde tientallen leden en afgevaardigden, slachtoffers van ongevallen en ziektes, al dan niet gerelateerd aan de dienst. Hun aanwezigheid aan de zijde van de onderhandelaars was noodzakelijk om de ontevredenheid van de militairen en het burgerpersoneel van Defensie te tonen.

Onze organisatie eiste en kreeg op 19 oktober een onderbreking van de zitting, in afwachting van een eventuele onderhandeling op Comité A en van uitleg rond de principebeslissing over een loonsvermindering vanaf de 31ste dag afwezigheid om gezondheidsredenen.

Net als de strijdvaardige politievakbonden, zal ook VSOA Defensie daadkrachtiger optreden. Zeven maanden voor de federale verkiezingen zullen wij, met of zonder bondgenoten, de zoveelste nieuwe aanval op het statuut van het personeel niet aanvaarden!